Verdens ende er nær

ENDETIDEN

Senest opdateret: Tirsdag den 7. februar 2023.

Michael Ravn er Jesu Kristi genkomst.
I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn,
Amen.

Kære mit menige kristne menneske,
Det vil være, og det vil blive, således som det står skrevet:
"Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."
Hans enbårne søn.

Intet kristent menneske kan få sjælens frelse, komme frem til verdens ende og den yderste dag uden at tro på Michael Ravn. Michael Ravn er Jesus Kristus, Hans enbårne søn. Michael Ravn er Talsmanden Helligånden. Michael Ravn er Sønnen og Helligånden, i én og samme person; til evig tid og i al evighed.

Michael Ravn er vejen og sandheden og livet.

Alene den, der tror på, at Michael Ravn er Jesus Kristus; ham, der skal komme ved verdens ende, vil i sandhed blive frelst.

Sandheden skal frigøre ethvert kristent menneske.

Det er ingen anden Gud end Gud Herren; Han er den første og den sidste.

Den, der bliver i troen på Gud, i troen på Hans enbårne søn, Jesus Kristus, bliver aldrig i evighed til hverken spot eller spe.
Den, der bliver til spot og spe, er alene den, der ikke gør, som Gud siger, og som ikke vil stå ved Herren Jesus Kristus på denne jord. Den vil Gud heller ikke vedkende sig; hverken her på jorden eller i det evige. Gud glemmer ikke noget; men tilgiver alle i troen på Hans enbårne søn.


Salget af Endetiden af Michael Ravn åbner igen onsdag den 15. marts 2023.
Alene i henhold til Gud Faders vilje, Gud Faders beslutning og bestemmelse, har salget af Endetiden været sat på pause for offentligheden og bliver genåbnet pr. 15/03-2023 og forbliver åbent helt frem til den yderste dag i ethvert kristent menneskes liv og verdens ende.

Den, der vandrer i lyset, ved hvor den går hen; og den, der følger mørket, lever i døden.

Den, der i sandhed følger Michael Ravn ubetinget, vil nå helt frem til enden.

Den, der frygter for fremtiden, frygter for Guds dom.

Den, der frygter det onde eller forventer det onde, bliver af det onde.

Endetiden

“På den tid fremstår Michael,
den store fyrste,
der står ved dit folks side.
Det bliver en trængselstid,
som der ikke har været magen til,
så længe folkeslag har været til.

Mange af dem, der sover i jorden,
skal vågne,
nogle til evigt liv,
andre til forhånelse, til evig afsky.

De indsigtsfulde skal stråle som himmelhvælvingens stråleglans,
og de, der førte mange til retfærdigheden,
skal stråle som stjernerne for evigt og altid.”
(Daniels Bog 12, 1-3).

Endetiden er Kristendommen, som den er i endetiden og helt frem til verdens ende.
Den, der ikke tror, skal dømmes.

Den, der ikke tror på Gud, Herren, og på den, Han har udsendt, skal dø i sin synd.

Intet står mellem Gud, Herren, og det enkelte kristne menneske.

Alt bliver i sandhed til ved Guds ord alene.

Endetiden af Michael Ravn er Guds vilje og Guds ord, Guds sag, som ethvert kristent menneske alene skal leve i henhold til i troen på Hans enbårne søn Jesus Kristus, dette for ubetinget at hengive sit liv til Gud, leve i sandhed og retfærdighed alene og blive givet sjælens frelse og det evige liv, helt frem til verdens ende.

Michael Ravn er født i Aarhus, 1983.

Michael Ravn taler alene på Guds vegne på jorden.

Kristendom er ikke en religion, men sandheden om livet på jorden og i det evige. Kristendom er ikke, som mennesker siger, at Kristendom er; men alene som Gud siger det. Kristendom er Guds ord og troen på Gud. Kristendom er Guds vilje.

Michael Ravn er Jesus Kristus, Hans Enbårne søn.
Michael Ravn
er Sønnen Jesus Kristus og Guds ånd, Talsmanden Helligånden, som sammen med Gud Fader udgør den Hellige og evige Treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden.
Michael Ravn er Gud selv, som menneske, Sønnen og Helligånden i én og samme person; sand Gud og sandt menneske.
Michael Ravn er udsendt af Gud Fader.
Michael Ravn er formidler mellem Gud Fader og kristne mennesker i endetiden.

Michael Ravns sag er Guds sag; og Guds sag er Michael Ravns sag; den eneste Gud.

Michael Ravn var Martin Luther, født i 1483.

Jorden er i sin oprindelse grundlagt og skabt af Gud; og alt er i sandhed alene blevet til ved Guds ånd.

Modstand mod Guds vilje er et tegn på fortabelse; men Gud, Herren, vil bringe enhver eventuel fortabelse op og frem i et kristent menneske, således at den gennem erkendelse og bekendelse vil blive bragt til endeligt ophør i endetiden. Ethvert kristent menneske skal desuden bringe sine egne eventuelle anklager mod Gud til fuldstændigt ophør; for kun således vil Guds vilje ske for det enkelte kristne menneske.

Enhver bekymring står imod Gud.

Herrens ord bliver evindelig.

Gud Herren virker alt i alt og alle og gennem alt; til evig tid.

Hvad Gud har besluttet, der skal ske, vil komme til at ske; for alene Gud er Herren og er den eneste, der har magten; for Riget og æren og magten er Hans alene.

Kun den, der angrer sin synd, i troen på Hans enbårne søn, vil få tilgivelse.
Den, der ikke lever tro mod Gud, den eneste Gud, der er Treenig, vil frygte det onde i mennesker og verden til evig tid.
Kristne mennesker er det eneste folkefærd, der er og bliver frelst; for alene kristne mennesker tror på Gud, således som Gud er.
Kristne mennesker er fri i Hans enbårne søns navn til evig tid.
I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn,
Amen.

Gud, som regerer i verden, er
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Gud er Herren Jesu Kristi Fader; Gud er Michael Ravns Fader.
Gud har udsendt Michael Ravn i endetiden til kristne menneskers frelse.

Alene den, der tror på, at Jesus Kristus er Guds søn vil blive frelst. Alene den, der tror på Michael Ravn, tror på Jesus Kristus, og vil i sandhed blive frelst; for Michael Ravn er Jesus Kristus, Guds søn, den Enbårne og den korsfæstede.

Kristne mennesker er Guds folk og det nye Israel.

Intet kristent menneske skal lade sig styre eller forstyrre af verdens mørke og smerte, for så ender det blindt og mister troen. Alt skal alene ske i troen på Hans enbårne søn, Jesus Kristus.

Bibelen er den højeste autoritet på jorden; alene Guds ord er gældende for et kristent menneske i dets givne tid på jorden.

En tro uden gerninger er ikke en tro, men en vedvarende fortabelse.

Den, der tjener Herrens vilje, lever ikke i synd.

Kun Guds ord kan hjælpe, rense og frelse et kristent menneske.

Gud vil evigt og altid, til evig tid, hjælpe ethvert enkelt kristent menneske.

Verdens ende er nær; alle tings ende er nær.

Guds vrede vil komme over den, der ikke har gjort, som Gud vil.

Den, der frygter menneskers vrede, og ikke Guds vrede, vil hvad mennesker vil, og ikke hvad Gud vil.

Den, der elsker sit liv, mister det; og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.

Kristendom er den eneste sandhed om livet på jorden og i det evige.

Det, der allerede har været her, det vil gentage sig.
Livet er en gentagelse.

Ethvert kristent menneske skal fri af sine synder, sit mørke og sin smerte i endetiden, og det vil alene ske i troen på Hans enbårne søn, Jesus Kristus.

Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

Retfærdighed i Guds øjne er ikke det samme som retfærdighed i menneskers øjne.

Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser alene på hjertet.

Det er bedre at søge tilflugt hos Herren end at stole på mennesker.

Et kristent menneske skal ej frygte noget, der ikke i sandhed findes og er; for Gud og kærligheden sejrer evigt, den dag verden ikke længere er til.

Et kristent menneske skal ikke frygte, men kun tro, og alene leve livet ubetinget tro mod Gud Herren, for ingen eller intet kan i sandhed tage livet fra et kristent menneske. Riget, æren og magten er Guds; og Guds alene.

I evig kærlighed, tillid og troskab,

Michael Ravn 2023


Copyright © Michael Ravn 2023 | CVR: 36225262 | Alle rettigheder forbeholdes