Verdens ende er nær

ENDETIDEN

Senest opdateret: Søndag den 4. december 2022.

Salget af Endetiden af Michael Ravn åbner igen i marts 2023.

Endetiden er Kristendommen, som den er i endetiden og helt frem til verdens ende.

Endetiden af Michael Ravn er Guds vilje og Guds ord, som ethvert kristent menneske alene skal leve i henhold til i troen på Hans enbårne søn Jesus Kristus, dette for ubetinget at hengive sit liv til Gud, leve i sandhed og retfærdighed alene og blive givet sjælens frelse og det evige liv, helt frem til verdens ende.

Michael Ravn er Guds ånd, Talsmanden Helligånden, den ene del af den Hellige og evige Treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden.
Michael Ravn er udsendt af Gud Fader og Herren Jesus Kristus.

Herrens ord bliver evindelig.

Kristendom er sandheden om livet på jorden.
Kristne mennesker er det eneste folkefærd, der er og bliver frelst; for alene kristne mennesker tror på Gud, således som Gud er.
Kristne mennesker er fri i Hans enbårne søns navn til evig tid.
I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn,
Amen.

Gud, som regerer i verden, er
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Gud er Herren Jesu Kristi Fader.

Alene den, der tror på, at Jesus Kristus er Guds søn vil blive frelst. Alene den, der tror på Michael Ravn, tror på Jesus Kristus, og vil i sandhed blive frelst.

Kristne mennesker er Guds folk og det nye Israel.

Intet kristent menneske skal lade sig styre eller forstyrre af verdens mørke og smerte, for så ender det blindt og mister troen. Alt skal alene ske i troen på Hans enbårne søn, Jesus Kristus.

Bibelen er den højeste autoritet på jorden; alene Guds ord er gældende for et kristent menneske i dets givne tid på jorden.

En tro uden gerninger er ikke en tro, men en vedvarende fortabelse.

Den, der tjener Herrens vilje, lever ikke i synd.

Kun Guds ord kan hjælpe, rense og frelse et kristent menneske.

Verdens ende er nær; alle tings ende er nær.

Guds vrede vil komme over den, der ikke har gjort, som Gud vil.

Den, der elsker sit liv, mister det; og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.

Kristendom er den eneste sandhed om livet på jorden og i det evige.

Det, der allerede har været her, det vil gentage sig.
Livet er en gentagelse.

Ethvert kristent menneske skal fri af sine synder, sit mørke og sin smerte i endetiden, og det vil alene ske i troen på Hans enbårne søn, Jesus Kristus.

Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

Retfærdighed i Guds øjne er ikke det samme som retfærdighed i menneskers øjne.

Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser alene på hjertet.

Det er bedre at søge tilflugt hos Herren end at stole på mennesker.

Et kristent menneske skal ej frygte noget, der ikke i sandhed findes og er; for Gud og kærligheden sejrer evigt, den dag verden ikke længere er til.

Frygt ikke, tro kun, og lev alene livet tro mod Gud Herren, for ingen eller intet kan i sandhed tage livet fra et kristent menneske. Riget, æren og magten er Guds; og Guds alene.

I evig kærlighed, tillid og troskab,

Michael Ravn 2022 | Randers

Copyright © Michael Ravn 2022 | Alle rettigheder forbeholdes