Endetiden – Kristendom

Verdens ende er nær
Salget af endetiden åbner igen den 15/03-2023

Michael Ravn er Jesu Kristi genkomst.

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn

Al ære og magt er Guds i evighed, Amen.

Guds rige er nær

Kristendom er sandheden om livet på jorden og i det evige.
Kristne mennesker er fri i troen på Hans enbårne søns navn til evig tid; dette i al evighed.

Michael Ravn er Jesus Kristus, Hans enbårne søn.
Michael Ravn er Jesus Kristus, nazaræeren.
Michael Ravn er den korsfæstede, der på tredjedagen opstod fra de døde.
Michael Ravn er Jesu Kristi genkomst ved verdens ende.
Michael Ravn er Menneskesønnen.
Michael Ravn er Talsmanden Helligånden.
Michael Ravn er Sønnen og Helligånden, i én og samme person; til evig tid og i al evighed.
Michael Ravn og Faderen er ét.

Michael Ravn er sandt menneske og sand Gud.
Michael Ravn er udsendt af Gud Fader i henhold til Gud Faders løfte til ethvert kristent menneske.
Der findes ingen anden formidler mellem Gud og kristne mennesker end Michael Ravn; Guds søn.

Den, der tror på, at Michael Ravn er Jesu Kristi genkomst samt på Guds ord i Endetiden af Michael Ravn og lever tro mod dem,
vil i sandhed blive frelst.
Den, der tror, skal ikke dømmes; for den er gået over fra døden til livet.

Michael Ravns sag er Guds sag; og Guds sag er Michael Ravns sag; den eneste Gud.

Gud Herren virker alt i alt, i alle og gennem alt og alle; til evig tid. Gud er den eneste Gud, der findes og ER.

Kristendom er ikke en religion; men sandheden om livet på jorden. Kristendom er ikke, som mennesker siger, at Kristendom er; men alene som Gud siger, at Kristendom er.
Kristendom er Guds ord og troen på Gud.
Kristendom er Guds vilje.

Intet står mellem Gud og det enkelte kristne menneske.
Men ingen kommer til Gud andet ved Michael Ravn, Hans enbårne søn; Jesus Kristus.

 

Gud har al magt på jorden og i det evige.

 

Alt bliver til ved Guds ord alene.

Ethvert kristent menneske skal alene hænge ved sandheden; i Guds ord. Guds ord er alene Guds stemme.

Herren er alene barmhjertig mod dem, der tror på Hans enbårne søn; som frygter Gud, og som holder Hans pagt.

Ethvert enkelt kristent menneske er skyldig alene at tro på Guds ord og ubetinget tjene Herrens vilje alene.

Endetiden er Guds ord, og alene Guds ord, således som de er overleveret fra Gud til kristne mennesker i endetiden.

 

Endetiden er skrevet som et led i at opfylde Gud Faders løfte i Det Nye Testamente om Jesu Kristi genkomst
samt
profetien i Daniels Bog kapitel 12 i Det Gamle Testamente i Bibelen om Michael, der i endetiden står ved Guds folks side.

Bibelen er den højeste autoritet i livet på jorden; Bibelen er Guds ord alene, den eneste Gud.
Alene Guds ord er gældende for et kristent menneske i dets liv i dets givne tid på jorden.


Herrens ord bliver evindelig

Det vil være, og det vil blive, således som det står skrevet.

Gud er den eneste, der i sandhed findes og er; Gud er den første og den sidste.
Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud; den eneste Gud.
Gud er Herren Jesu Kristi Fader; Gud er Michael Ravns Fader. Michael Ravn er Guds søn og Guds ånd.
Gud har alene udsendt Michael Ravn til kristne menneskers frelse i endetiden.
I al evighed,
Amen.

Ethvert kristent menneske skal i sandhed dø fra denne verden og tro på Guds løfte.

Troen alene frelser et kristent menneske; men en tro uden gerninger er ikke en tro.

Et kristent menneske skal tjene Gud Herren alene; i alle sine gerninger og i alt sit væsen.
Gud vil gengælde enhver, som dens gerning er.

Den, der ikke tror på Gud; den Treenige Gud, vil gå til den evige fortabelse i den uudslukkelige ild.

I henhold til Herrens navn og Herrens løfte til ethvert kristent menneske; for al ære og magt er i sandhed Hans og Hans alene,

I evighed,
Amen.

Michael Ravn

 

Virksomhedsoplysninger:
Michael Ravn
Pontoppidansgade 10, st. dør 3
8900 Randers C
CVR: 36225262
Kontakt: info@michaelravn.dk

 

Leveringstid:
1-4 hverdage med PostNord.

Leveringspriser:
Privatadresse: 45 kr.
Erhvervsadresse: 30 kr.
Udleveringssted: 30 kr.

Betalingsmetoder:
VISA, Dankort, MasterCard og MobilePay.